China Company:Chongqing Tonada Technology Co., Ltd.

                                 Chongqing Tonada Automobile Parts Co., Ltd.

Address:No.2,Tuanju Road, Shuangfu new zone, Jiangjin district
              Chongqing, China 402247.

TEL: +86-23-63430178     FAX: +86-23-63430177     Email:  sales@tonada.cn

 Singapore Company:   Tonada (S) Technology  Pte. Ltd.
Address:  10 Anson Road # 33-04A International Plaza, Singapore 079903
Web:      http:// www.tonada.com.sg
TEL:+65 62255339 Ext. 30   FAX:+65 62256130   Email: sales@tonada.com.sg